PD Željezničar

Članski paketi za 2018. godinu

Kao i prošle godine, PD Željezničar Sarajevo pripremio je i nove vidove članarina, članske pakete u kojima nudimo niz pogodnosti. Više detalja o paketima i karticama možete vidjeti na fotografiji, a navodimo i njihove uslove korištenja.

Učlaniti se možete u prostorijama društva, na adresi Ključka broj 2 u Sarajevu.

Uslovi korištenja:

– Paketi vrijede za tekuću kalendarsku godinu.
– Organizator zadržava pravo odgode ili otkazivanja ture u slučaju loših meteorolških uslova.
– Članska kartica je vlasništvo PD Željezničar i nije prenosiva.
– U slučaju pronalaska, istu vratiti vlasniku.
– Kartica prestaje važiti istekom kalendarske godine.
– Za svaku turu potrebno je rezervisati mjesto minimalno 3 dana prije zatvaranje prijava.
– Uslovi i datumi tura će biti objavljeni na web i Facebook stranici društva